Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Ziekenhuis bestaat uit 4 personen. Zij zetten zich belangeloos in voor onze stichting.

BestuurHet bestuur van de Stichting Vrienden bestaat uit (v.l.n.r):

Monique Nijenhof, algemeen bestuurslid.

Wouter de Baat, voorzitter.

Marlinde de Vos-van der Eijk, secretaris.

Leon van Esseveldt, penningmeester.

U kunt het bestuur bereiken via ons secretariaat: vriendenvan@zrt.nl.

Het bestuur wordt bijgestaan door een 3-hoofdige Commissie van Advies.

Lid van deze commissie zijn:

  • Paul Verploegen
  • Fred Foeken
  • Servaas Jacobs