contact

Secretariaat

Mocht u vragen hebben of contact met ons willen opnemen, stuur dan een mailtje.

Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland
Antwoordnummer 3
4000 VB Tiel

Email: vriendenvan@zrt.nl

Bankrekeningnummer: NL95 RABO 0307 3914 42
t.n.v. de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland Tiel