Disclaimer

Disclaimer & Privacy

Deze website valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland. Alle inhoud die over de Stichting wordt gecommuniceerd is met zorg samengesteld. Dit geldt voor de website, de digitale nieuwsbrief, de hard-copy Vrienden Nieuwsbrief, drukwerk en alle overige uitingen.

Ondanks alle zorgvuldigheid  die wordt betracht, is de Stichting niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de verkregen informatie. Wij staan niet garant voor het feit of alle informatie compleet, accuraat en actueel is. Alle uitingen vanuit de Stichting worden beschermd door het auteursrecht. De uitingen zijn alleen bestemd voor de geadresseerde of de bezoeker van de website. Niets uit deze uitingen mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, tenzij schriftelijk toestemming is verleend. Ook het beeldmerk van de Stichting (het ‘Olifantje’) is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt ook voor alle foto’s op deze website. De meeste daarvan zijn gemaakt door dhr. Fred Foeken. Wenst u een foto te gebruiken, neem dan contact op met de Stichting.

Website & Cookies

De website is vormgegeven door Van IJzendoorn Marketing Advies.

We willen graag dat mensen die onze website bezoeken, het een duidelijke en goede website vinden. Daarom verzamelen we informatie over bijvoorbeeld welke browser door de bezoekers gebruikt is, klikgedrag, tijdstip van het bezoek aan de website en hoe vaak de website wordt bezocht. Deze informatie is niet terug te leiden naar een bepaalde persoon.

Als je onze website bezoekt kunnen wij automatisch informatie opslaan op jouw computer in de vorm van een cookie. Een cookie is een heel klein bestandje en kan jouw computer of de bestanden daarop niet beschadigen. Via cookies kunnen wij je bij een volgend bezoek aan de website automatisch herkennen. Cookies helpen om de inhoud van onze website beter af te stemmen op wat jij wilt. Als je een cookie accepteert, blijft deze cookie in je computer staan, tenzij je de cookie verwijdert. Het verwijderen van cookies kan het gebruik van onze website beperken. Diverse social media functionaliteiten op onze website zoals sharen via Facebook en Twitter, maken ook gebruik van cookies.

Hyperlinks

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die derden aanbieden en bijhouden, en waarover de Stichting geen contrôle heeft. De Stichting draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

Digitale nieuwsbrief

De persoonsgegevens van aanmelders van de digitale nieuwsbrief  (onder andere: naam en email adres) zijn opgenomen in de administratie van de Stichting. Al die gegevens worden vertrouwelijk en conform de wet op de privacy behandeld. Bij registratie gaat de aanmelder automatisch akkoord met het ontvangen van e-mailings van de Stichting. Als een aamelder geen e-malings (meer) wil ontvangen, kan hij/zij  zich uitschrijven middels de ‘afmeld-knop’ die staat opgenomen in elke emailing van de nieuwsbrief.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over deze disclaimer dan kun je contact opnemen met het secretariaat van  Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland. Stuur een email naar vriendenvan@zrt.nl


Van IJzendoorn Marketing Advies

Rene van IJzendoornMet veel plezier hebben wij -samen met de Stichting Vrienden van het Ziekenhuis Rivierenland- deze website totstand gebracht. Van IJzendoorn Marketing Advies is een internetmarketingbureau uit Tiel die zich heeft toegelegd op het ontwikkelen van websites, webshops, e-mailings en mobiele applicaties. We werken vanuit een praktische visie op het snijvlak van strategie, communicatie en techniek. Van IJzendoorn Marketing Advies werkt conform de wet op de privacy en richtlijnen van de AVG.

Voor meer informatie over ons bureau, kijk op www.vanijzendoorn.nl