• a  a  a  a  

Fonds op naam

Met een fonds op naam richt u eigenlijk uw eigen goede doel op, dat u onderbrengt bij een bestaande organisatie, zoals de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland. U kunt dit tijdens uw leven doen of na uw overlijden via een uiterste wil (voorheen: testament). Ook bedrijven kunnen een fonds op naam oprichten.

De organisatie waar u uw fonds op naam onderbrengt noemen we het ‘hoofdfonds’. De doelstelling van uw fonds op naam moet passen binnen de doelstelling van het hoofdfonds en samen stelt u enkele regels op met betrekking tot het uitvoeren van het (financiële) beleid. U bepaalt zelf de naam van uw fonds en kunt zo bijvoorbeeld de nagedachtenis van een overleden geliefde eren.
Oprichting gebeurt bij een notaris die alle afspraken voor u vastlegt. De kosten die hieraan zijn verbonden zijn voor rekening van de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland.

Voordelen:

  • Met een fonds op naam heeft u niet alle rompslomp die het oprichten van een eigen stichting met zich mee brengt, zoals zoeken naar goede, betrouwbare bestuursleden, aanmelding bij de Belastingdienst en de jaarlijkse aangifte.
  • De organisatie waar uw fonds is ondergebracht regelt de hele financiële administratie en zorgt voor een juiste besteding van het geld. Natuurlijk gebeurt dit volledig volgens de door u vastgelegde richtlijnen.
  • Uw fonds op naam profiteert van de kennis en het netwerk van het hoofdfonds.

Wanneer u tijdens uw leven een fonds op naam opricht heeft u nog enkele voordelen: u kunt zien wat er met uw geld bereikt wordt en u kunt door middel van periodiek notariële schenkingen het fonds opbouwen. Dit type schenkingen brengt een belastingvoordeel met zich mee dat kan oplopen tot 52%.