Marielle Wahlbrink Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland Tiel

Met z’n allen zetten we ons ervoor in om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om de zorg voor patiënten zo goed mogelijk door te laten gaan. Ook in Ziekenhuis Rivierenland zijn de zorgverleners 24 uur per dag in touw, met man en macht! Veel mensen bieden spontaan hulp aan en daar zijn we heel erg blij mee. Eén van hen is Mariëlle Wahlbrinck, fondsenwerver van de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland. “Mijn hart ligt in de zorg. Ik voel nu de noodzaak om weer in het wit te gaan werken. Op de oncologische dagbehandeling spring ik in, de personele bezetting is hier krap. Voordat ik vorig jaar fondsenwerver werd, heb ik acht jaar op deze afdeling gewerkt. Het voelt vertrouwd en ik ben heel blij dat ik me hier nuttig kan maken voor patiënten en medewerkers.”

Mariëlle heeft nog wel een oproep voor ons: “Laten we de mensen die in de zorg werken, altíjd steunen. Niet alleen in tijden van crisis. Ze verdienen ons applaus.”

Wilt u ook iets doen? Op de website van het ziekenhuis staat een formulier waarmee u hulp en ondersteuning kunt aanbieden:
ziekenhuisrivierenland.nl/helpende-hand

U kunt ons ook helpen door de Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland te blijven steunen, voor projecten die het verblijf in het ziekenhuis zo prettig mogelijk maken.

Ga naar vriendenvanzrt.nl/doneer