Over Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland

Iedereen gaat op een zeker moment in zijn of haar leven wel eens naar het Ziekenhuis, hetzij als patiënt, hetzij als bezoeker. Maar een bezoek aan het ziekenhuis kan soms ook best leuk zijn. Bijvoorbeeld bij een geboorte, als er een nieuw en gezond leven te vieren valt. Maar een ziekenhuisopname is niet niks. Patiënten verruilen immers hun thuis voor een ziekenhuiskamer. En vaak voor wel meer dan een paar dagen. In Ziekenhuis Rivierenland werken mensen die, met passie en toewijding, alles op alles zetten om u die totaalzorg te bieden, aangenaam vertrouwd in onze eigen regio. De Vrienden en Vriendinnen van onze Stichting en (dus) van ons ziekenhuis doen er alles aan om alle mensen zich in Ziekenhuis Rivierenland thuis te laten voelen. Wij hebben oog voor een warme en welkome omgeving; die maakt het verblijf draaglijker, bekort de tijd en geeft rust.

We zamelen geld in voor projecten die het verblijf in het ziekenhuis aangenamer maken en die niet uit het reguliere (zorg)budget betaald kunnen worden. Inmiddels hebben we, de afgelopen jaren dankzij de hulp van donateurs, een groot aantal van deze extra voorzieningen mogelijk kunnen maken. Maar geld blijft nodig, zowel voor de instandhouding als de uitbreiding van alle mooie dingen die bijdragen aan een prettiger verblijf in het ziekenhuis. U kunt ons daar op verschillende manieren mee helpen: door vriend(in) te worden of op een van de vele andere mogelijkheden.

Ons bankrekeningnummer is: NL95 RABO 0307 3914 42
t.n.v. de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland Tiel

Ontstaan en geschiedenis

De Stichting is ontstaan in 1994, met als toenmalig hoofddoel het realiseren van een palliatieve zorgafdeling binnen Ziekenhuis Rivierenland. Een afdeling waar mensen in de laatste fase van hun leven kunnen verblijven in een huiselijke sfeer met alle specialistische zorg die hierbij noodzakelijk is.

Destijds werd veel geld bij elkaar gebracht met de zogeheten “Duckraces” in de grachten van de binnenstad van Tiel. Opbrengsten uit concerten etc. maakten verder mogelijk dat deze afdeling gerealiseerd kon worden.

In de loop van de jaren is ons doel wat breder geworden. De Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland heeft als doel de activiteiten in het ziekenhuis financieel te ondersteunen die niet uit het reguliere budget betaald kunnen worden. Meestal is de reden hiervoor dat geen geld door de overheid en/of zorgverzekeraars beschikbaar wordt gesteld. Denk bijvoorbeeld aan het huiselijk inrichting van een dagbehandelingscentrum of extra scholing voor verpleegkundigen in de palliatieve zorg.