Project omschrijving

De intensive care in Ziekenhuis Rivierenland Tiel is bekend vanwege zeer vroegtijdige mobilisatie van hun patiënten, ook tijdens beademing. Voor patiënten waarbij het nog gecontra-indiceerd is om uit bed te komen wordt een bedfiets ingezet waarbij zoveel mogelijk spierkrachtsverlies in grote spiergroepen wordt voorkomen.

Tijdens beademing kan de fysiotherapeut de patiënt die uit bed is en op de stoel zit maar zeer beperkt oefenen vanwege de bevestiging van het apparatuur. Het kracht-uithoudingsvermogen van beenspieren kan het beste getraind worden door dagelijks tot 20 minuten te fietsen. Hiervoor hebben wij helaas alleen en heel klein trapfietsje ter beschikking waar geen weerstand op ingesteld kan worden. Het is erg zonde om patiënten die overdag grotendeels op stoel kunnen blijven weer terug in bed te leggen om te oefenen. Vaak zijn de transfers in – en uit bed met passieve lift zeer arbeidsintensief voor de IC verpleegkundigen.

De afdeling fysiotherapie maakt op de afdeling AB3 / M3 veelvuldig gebruik van de motomed met fietslabyrinth. Patiënten kunnen langere afstanden met instelbare weerstand fietsen en worden zeer gemotiveerd door het fietsen in herkenbare omgeving ( Betuwe-route bijvoorbeeld), ook in het weekend!

Fysiotherapeute Yvette van der Most is erg enthousiast over de motomed met fietslabyrinth: “De resultaten zijn geweldig, mensen fietsen twee keer zo lang, gewoon omdat het leuk is”.

De IC patiënt kan niet naar deze fiets gebracht worden, dus hoopten wij dat de stichting wil overwegen om er ook een voor deze patiënten categorie beschikbaar te stellen. Er is voor deze patiënten overdag veel tijd om te oefenen, het scherm biedt afleiding en stimulering om langer in te spannen. Tijdens het fietsen kan herkenning van eigen omgeving plaatsvinden. De benen kunnen bij zeer beperkte spierkracht gefixeerd worden op de trappers en er kan met ondersteuning passief gefietst worden.