Project omschrijving

Met foto’s aan de muur krijgt een ruimte sfeer en verandert een klinische ziekenhuisomgeving in een aangeklede ruimte. Daar voelen zowel patiënten, bezoekers als werknemers van het ziekenhuis zich prettiger. Daarom willen we graag op iedere klinische verpleegafdeling van het ziekenhuis een fotowand creëren.

Bewust wordt gekozen voor natuurfoto’s uit de regio omdat uit onderzoek is gebleken dat dergelijke foto’s een positief effect hebben op patiënten. In totaal gaat het om vijftien fotowanden, op een groot aantal verpleegafdelingen en poliklinieken. Vaak moeten patiënten hier spannende en soms pijnlijke onderzoeken ondergaan. Met het veraangenamen van de omgeving hopen we spanning zoveel mogelijk te verminderen.

Dit is onze wens:

De huidige situatie: