In 2020 hebben we een aanvraag ingediend bij de SamenLoop voor Hoop Neerijnen met als doel het uitbreiden van onze elektrische fietsen voor oncologische patiënten. De aanvraag is toegekend en we mochten een fiets aanschaffen. We zijn er reuze blij mee!

We lenen de fietsen uit aan patiënten die worden behandeld met chemotherapie. Dankzij deze fiets kunnen patiënten zelfs tegen de wind in!

Ondanks dat de SamenLoop geen vervolg zal hebben, zijn we Bert Vos, alle vrijwilligers en sponsoren in Neerijnen zeer dankbaar.

Foto: Ab Donker Fotografie