• a  a  a  a  

Steun ons! Ons bankrekeningnumer is: NL95 RABO 0307 3914 42

 

Al onze plannen kosten natuurlijk geld. Sommige initiatieven zijn duur en andere kunnen voor minder worden gerealiseerd, daarom zijn wij blij met elk bedrag dat u kunt missen. Hieronder vindt u de mogelijkheden.

U kunt dit heel eenvoudig doen door het invullen van het online aanmeldformulier.

Hierop kunt u vervolgens aangeven welk bedrag u wilt doneren, met welke frequentie en aan welk van onze projecten u dat bedrag wilt toekennen.

Indien u in een persoonlijk gesprek meer informatie wenst te ontvangen kunt u per email contact met ons opnemen.

Giften met belastingvoordeel

De Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland is door de Belastingdienst aangemerkt als een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI) en daarom zijn bepaalde giften beperkt of geheel aftrekbaar van uw belastbare inkomen.

Beperkt aftrekbare giften

Onder bepaalde voorwaarden staat de Belastingdienst u toe een ‘gewone’ gift gedeeltelijk van uw belastbaar inkomen af te trekken. De voorwaarden zijn:

 • De ontvanger is een ‘algemeen nut beogende instelling’
 • U moet met schriftelijke stukken bewijzen dat u de gift heeft gedaan, bijvoorbeeld een bankafschrift
 • Er mag geen tegenprestatie tegenover de gift hebben gestaan
 • Het bedrag van de gift zit tussen een bepaald minimum (de drempel) en een maximum.
 • Het minimum is 1% van het bruto jaarinkomen van u en, indien van toepassing, uw fiscale partner, met een minimumbedrag van € 60,–. Het maximum is 10% van het bovengenoemde inkomen.

Volledig aftrekbare giften: periodiek notariële schenkingen

Bij deze vorm van schenken geldt geen maximum of minimum, u kunt elk bedrag schenken dat u wenst. U kunt de gift volledig aftrekken van uw belastbare inkomen en na de aangifte inkomstenbelasting krijgt u van de Belastingdienst tot wel 52% van uw gift terug.

U kunt dit voordeel eventueel weer schenken aan het goede doel. Met de Schenkcalculator berekent u snel uw voordeel.

Voorwaarden

 • De ontvanger is een ‘algemeen nut beogende instelling’
 • De schenking is vastgelegd in een notariële akte
 • De schenking bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen
 • De schenking wordt minimaal vijf jaar aaneengesloten gedaan
 • Er mag geen tegenprestatie tegenover de gift hebben gestaan
 • U moet de schenking als persoonsgebonden aftrekpost opvoeren bij uw aangifte inkomstenbelasting

Deze vorm van schenken eindigt op de datum genoemd in de notariële akte of door het overlijden van de gever. Bedrijven kunnen geen gebruik maken van deze vorm van schenken.