STICHTING VRIENDEN VAN ZIEKENHUIS RIVIERENLAND

LOPENDE PROJECTEN FUNDRAISING

De Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland zamelt geld in voor projecten die het verblijf in het ziekenhuis aangenamer maken en die niet uit het reguliere (zorg)budget betaald kunnen worden. De afgelopen jaren hebben we dankzij de hulp van donateurs een groot aantal van deze extra voorzieningen mogelijk kunnen maken. Geld blijft nodig, zowel voor de instandhouding als de uitbreiding van alle mooie dingen die bijdragen aan een prettiger verblijf in het ziekenhuis.

U kunt ons helpen door één van onze projecten te steunen. Daar is veel geld voor nodig en elk bedrag is welkom. U bepaalt zelf aan welk project u uw bijdrage wil schenken. Bij voorbaat dank.

Doneren >>