wie zijn wij

STICHTING VRIENDEN VAN ZIEKENHUIS RIVIERENLAND

Naar het ziekenhuis gaan is vaak niet niks. U verruilt uw vertrouwde omgeving voor een gebouw waarin het gaat om uw gezondheid. Of het nu om een bezoek aan een specialist gaat, een onderzoek of een operatie en meerdaagse opname. In Ziekenhuis Rivierenland werken mensen die alles op alles zetten om u totaalzorg te bieden, aangenaam vertrouwd in onze eigen regio. De stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland doet er alles aan om alle mensen zich in Ziekenhuis Rivierenland thuis te laten voelen. Wij hebben oog voor een warme en welkome omgeving; die maakt het verblijf draaglijker, bekort de tijd en geeft rust.

Om dit mogelijk te maken, zamelen we geld in voor projecten die het verblijf in het ziekenhuis aangenamer maken en die niet uit het reguliere (zorg)budget betaald kunnen worden. De afgelopen jaren hebben we dankzij de hulp van donateurs een groot aantal van deze extra voorzieningen mogelijk kunnen maken. Geld blijft nodig, zowel voor de instandhouding als de uitbreiding van alle mooie dingen die bijdragen aan een prettiger verblijf in het ziekenhuis. U kunt ons helpen door vriend(in) te worden of op een van de vele andere manieren.
Ons bankrekeningnummer is: NL95 RABO 0307 3914 42
t.n.v. de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland Tiel

BESTUUR

Het bestuur van de Stichting Vrienden bestaat uit:

  • Wouter de Baat, voorzitter
  • Marlinde de Vos-van der Eijk, secretaris
  • Leon van Esseveldt, penningmeester
  • Cilia Henkens, lid

Het bestuur wordt bijgestaan door Commissie van Advies. Deze bestaat uit:

  • Marc Hendriks, voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Rivierenland Tiel

Meer informatie:

FONDSENWERVER (VACATURE)

Wij zijn op zoek naar een nieuwe fondsenwerver. Heeft u interesse of kent u iemand voor deze functie? Neem dan contact op met Marcia Sanderse, manager communicatie Ziekenhuis Rivierenland: 06 38162209 of mail naar marcia.sanderse@zrt.nl. Ook voor al uw andere vragen kunt u contact opnemen met Marcia Sanderse.

Voor meer informatie over de vacature, kijk op:

Voor een nadere functieomschrijving:

Ziekenhuis Rivierenland PR en Communicatie – Projectleider fondsenwerving en evenementen

marcia sanderse

ANBI

De Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland wordt aangemerkt als een ANBI instelling. In de wettelijke definitie is sprake van een ANBI als een instelling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en voldoet aan een aantal bijkomende voorwaarden. Dit levert de Stichting maar ook de schenkers/donateurs een aantal fiscale voordelen op.

De Belastingdienst beoordeelt en herbeoordeelt of instellingen aangemerkt kunnen worden en blijven als ANBI. Om aangemerkt te kunnen worden en te blijven als ANBI moet worden voldaan aan een aantal eisen. Een daarvan is dat het RSIN op de website gepubliceerd staat. Ons RSIN-nummer is 804289347.

Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).

ONTSTAAN

De Stichting is ontstaan in 1994, met als toenmalig hoofddoel het realiseren van een palliatieve zorgafdeling binnen Ziekenhuis Rivierenland. Een afdeling waar mensen in de laatste fase van hun leven kunnen verblijven in een huiselijke sfeer met alle specialistische zorg die hierbij noodzakelijk is. Er werd veel geld bij elkaar gebracht met de zogeheten “Duckraces” in de grachten van de binnenstad van Tiel. Opbrengsten uit concerten etc. maakten verder mogelijk dat deze afdeling gerealiseerd kon worden.

In de loop van de jaren is ons doel wat breder geworden. De Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland heeft als doel de activiteiten in het ziekenhuis financieel te ondersteunen die niet uit het reguliere budget betaald kunnen worden. Meestal is de reden hiervoor dat geen geld door de overheid en/of zorgverzekeraars beschikbaar wordt gesteld. Denk bijvoorbeeld aan het huiselijk inrichting van de oncologische dagbehandeling of extra scholing voor verpleegkundigen in de palliatieve zorg.