Project omschrijving

De HugMee is een ondersteuningsband die gebruikt wordt direct na de keizersnede (sectio) op de OK. De HugMee is speciaal ontwikkeld voor de gentle sectio, in ons ziekenhuis ook wel de familie-gerichte sectio genoemd. De HugMee maakt het mogelijk dat moeder en kind direct na de geboorte veilig en ongestoord huid-op-huid bij elkaar blijven. Dit huid-op-huid contact direct na de geboorte is essentieel voor de hechting van het kind. Zeker het eerste uur na de geboorte, ook wel ‘The Golden Hour’ genoemd. Het is de tijd waarin de basis wordt gelegd voor een gezonde sociaal-emotionele, verstandelijke en motorische ontwikkeling van de baby.