Project omschrijving

Op 7 december j.l. startte de actie “Fonkel en Verlicht het leven van onze kankerpatiënten in Ziekenhuis Rivierenland. Onder het kopje “Projecten” op deze website kunt u lezen wat de achtergrond was van het starten van deze toch wel heel bijzondere Vrienden lampjesactie. Maar allereerst willen we via deze weg alle particulieren, bedrijven, verenigingen en alle anderen ongelooflijk bedanken voor hun bijdrage in geld of andere inspanning om deze actie tot een geweldig succes te maken!

Een bijzonder woord van dank aan het adres van Stichting Roparun Nederland. Zij lieten ons “Fonkelfietsenplan” extra fonkelen door een substantiele bijdrage van 50.000 euro ter ondersteuning van onze kankerpatienten. Hiervan mag in totaal 35.000 euro gebruikt worden voor het elektrische fietsenplan! Ook een woord van dank aan twee bijzondere ondernemers Henk Visscher en Cees van Hunnik. Zij overhandigden op de avond van 9 februari j.l. twee elektrische fietsen aan de voorzitter Raad van Bestuur van het ziekenhuis, Paul Verploegen en aan Wouter de Baat, voorzitter van de Stichting Vrienden. De officiële overname van Van Hunnik Peugeot dealer Tiel door de Visscher Autogroep werd door de genoemde personen o.a. bezegeld door het aanbieden van de twee electrische fietsen.

Op 9 februari j.l. werden twee elektrische fietsen aangeboden. V.l.n.r: Wouter de Baat, Henk Visscher, Cees van Hunnik en Paul Verploegen

Op 31 maart j.l. stopte de Fonkel-lampjesactie en stond de vlinder van de corsovereniging Tiel letterlijk en figuurlijk te fonkelen bij de ingang van de Spoed Eisende Hulp van het ziekenhuis.

Laten we even terug gaan naar het doel van deze Fonkel-actie; namelijk het beschikbaar stellen van elektrische fietsen aan kankerpatiënten die een chemokuur volgen.
Het betreft hier een uniek experiment om juist deze groep patiënten wat extra te laten bewegen, wat hun algeheel welzijn bevordert. Een van de redenen waarom Stichting Roparun Nederland heeft gemeend om onze actie te moeten ondersteunen.
Na het uitlenen van de eerste elektrische fietsen zijn we eigenlijk pas anderhalve maand verder en kunnen we u nu al melden dat patiënten hartverwarmend reageren op de mogelijkheid die hun geboden wordt om maximaal 9 maanden (kosteloos) gebruik te mogen maken van deze uitleenservice. Uit oogpunt van privacy voor deze patiënten zult u daarom geen foto’s aantreffen van patiënten met een beschikbaar gestelde fiets.
Goed, maar hoe gaat e.e.a. in zijn werk?
Zodra een patiënt zijn/haar chemokuur start in het ziekenhuis, wordt de mogelijkheid van de Fonkel-service besproken en wordt een advies gegeven wanneer de uitleenservice het beste van start zou kunnen gaan als de patiënt er gebruik van zou willen maken.
Het is dus een advies op maat en sterk afhankelijk van de situatie van de patiënt.
Men kan een keuze maken uit twee (Gazelle) elektrische fietsen. Een fiets met een lage instap, de zogeheten “Balance” of de “Grenoble”, een fiets met een normale instap.

Vooraan type Balance daar achter de Grenoble

Beide fietsen beschikken over de nieuwste techniek en hebben een zogenaamde “midden motor” waardoor de trapweerstand extra verlaagd wordt.
Geen echt motortje dus. Je moet wel blijven trappen, net zoals bij een normale fiets, maar nu met vele malen minder inspanning.
De gedachte hier achter is dat de patiënt dus eerder op deze fiets zal stappen en weer zin krijgt om wat te ondernemen in de buitenlucht!

Uiteraard wordt altijd vooraf, door de oncologisch verpleegkundige en indien nodig in overleg met een fysiotherapeut en/of overige behandelaars, gekeken of een patiënt verantwoord in aanmerking komt voor de genoemde service.
Als dit het geval is, gaat er een telefoontje naar Gejo Cycleworld in Tiel en wordt door de afdelingssecretaresse van de afdeling Dagbehandeling Oncologie een uitleencontract opgesteld, waarvan een ondertekend exemplaar voor de patiënt, een voor het ziekenhuis en een voor Gejo cycleworld bestemd is. Op deze bruikleenovereenkomst staat ook de einddatum wanneer de fiets weer ingeleverd dient te worden.
De fiets wordt vervolgens door Gejo bij de patiënt aan huis afgeleverd, afgesteld en men krijgt wat verdere uitleg over het gebruik van de fiets.
Na afloop van de uitleenperiode wordt de fiets door genoemd bedrijf weer opgehaald en daar waar nodig nagekeken.
Klaar voor de volgende patiënt! En dat allemaal volledig kosteloos!

Op 17 mei j.l. werden fiets nummer 9 en 10 door Wendy en Gilbert de Wit overhandigd aan de afdelingssecretaresse van de afdeling Dagbehandeling Oncologie, Wilma van Blokland (middelste op de foto). De volgende dag werden deze fietsen aan patiënten van het ziekenhuis bij hun thuis uitgereikt.

Naar verwachting zullen naar verloop van tijd ongeveer 20 fietsen in bruikleen zijn. Naar verwachting, want nogmaals het betreft hier een bijzonder experiment. Het zouden er dus zo maar meer kunnen worden. Via onze website houden we u heel graag op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en zullen we misschien te zijner tijd wat (anonieme) ervaringsgegevens van patiënten kunnen vertellen.

Tot slot kunnen we alvast vertellen dat fiets nummer 11 en 12 inmiddels in bestelling staan, want we willen absoluut geen wachtlijst!

“Vrienden maken het verschil”!