Project omschrijving

In de serie artikelen over investeringen gedaan door  de Vrienden in het het verleden, staan we hier stil bij het Stilte Centrum.

Geschiedenis van het Stilte Centrum

Ruim twee jaar heeft het bestuur van de Stichting Vrienden er over gedaan het Stilte Centrum tot stand te brengen. Er werd voor het eerst over gesproken in de vergadering van januari 2006 en twee jaar later, op 11 april 2008 was de officiële opening. De Raad van Bestuur van het ziekenhuis stelde de ruimte beschikbaar.  Het bestuur ging op zoek naar vele geldgevers (die in de loop van twee jaar € 95.000 bijeen brachten). De pastores Dick de Jong en Paul van der Ven bepaalden op verzoek van de stichting met een klankbordgroep in belangrijke mate het karakter van deze ruimte.  Een meditatieve plaats, met een rots uit Vietnam als centraal punt.

De rots

„Steun en toeverlaat. Struikelblok. Gewicht. Eeuwig. Vaste rots van mijn behoud. Onverzettelijk. Weerbarstig, onvermurwbaar hard stuk steen. Petrus. Basis. Betrouwbaar. Ondraaglijk‟

Allerlei associaties bij de twee-en-een- halve ton zware, oeroude steen uit Vietnam, grillig gevormd door duizenden jaren stromend water.

In de ruimte rond de rots kunnen blijdschap en verdriet, wanhoop en hoop naar boven komen. Die stille steen kan ook beeld zijn van hoe een mens zich kan voelen die getroffen is door ziekte of verlies. En hoe intens kun je dan ernaar verlangen dat je verdriet kan gaan stromen.

STEEN
VERDRIET KIT AL MIJN KRACHTEN SAMEN, ZODAT IK ROERLOOS WORD ALS STEEN. MIJN HELE WEZEN WORDT MATERIE,
EEN ONDOORDRINGBAAR STAR MYSTERIE, O SLA DE ROTS, OPDAT IK WEEN.

M. VASALIS

Pastels aan de wand van kunstenares Joke Hudig uit Neerijnen (op verzoek het Bijbels verhaal uitbeeldend over Bethesda, waarin de engel afdaalt om het water in beweging te brengen)

Het verhaal van Bethesda

Nu is er in Jeruzalem bij de Schaapspoort een bad met vijf zuilengangen, dat in het Hebreeuws Bethesda heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden die het moment waarop het water in beweging kwam, afwachtten.

Want op een bepaald moment daalde een engel van de Heer neer in het bad en die bracht het water in beweging. En wie het eerst in het bad was zodra het water was gaan bewegen, werd gezond, wat voor ziekte hij ook had.
Er was ook iemand bij die al achtendertig jaar ziek was. Jezus zag hem liggen; hij wist hoeveel tijd hij daar al was en zei tegen hem: “Wilt u gezond worden?”.
De zieke antwoordde: “Heer, ik heb geen mens die mij het bad in helpt als het water in beweging komt; steeds als ik het zelf probeer, is een ander mij vóór.” Jezus zei: “Sta op, pak uw mat op en loop.” En meteen werd de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep.

Uit Johannes 5

Bethesda betekent „huis van ontferming‟. Het is ook de naam van een van de Tielse ziekenhuizen die in 1982 zijn samengegaan in ziekenhuis Rivierenland.

Gebrandschilderde ramen

De gebrandschilderde ramen werden vervaardigd door  Annemiek Punt uit Ootmarsum.

Glaskunst is schilderen met licht”, volgens Annemiek Punt.
Het licht schildert een feestelijke beweging, die de steen omspoelt. Een en al kleur en dynamiek.

Elk seizoen en iedere tijd van de dag is het licht dat van buiten komt, anders. Zo word je je extra bewust van het moment, het nu. De „eeuwige‟ steen kan dan teken zijn van duur, stabiliteit en rust.

Ons Stilte Centrum voorziet al jaren in een enorme behoefte. Dagelijks komen er mensen even binnen lopen. Ook om op verhaal te komen.

Op verhaal komen

In deze prachtige ruimte kunt u als u wilt een kaarsje ontsteken op de kaarsentafel: zoeklicht en waakvlam, licht in de duisternis, warmte voor de ziel.

Het aanwezige gastenboek vervult dagelijks ook een belangrijke rol. Daarin kunt u opschrijven wat u bezighoudt. U wilt misschien vertellen wat de ruimte u doet. U kunt het boek ook gebruiken om uiting te geven aan uw verdriet, om uw hart te luchten, of om uw gebeden toe te vertrouwen aan het papier.

U bent van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen als u in de gelegenheid bent. Kijkt u dan ook eens naar de bijzonder mooie houten vloer, die op gepaste wijze de geluiden dempt.

U vindt het Stilte Centrum in de centrale entree links achterin, naast de patientenbalie van opname.

Tot slot een variant op de tekst van J.C. Bloem geschreven door de toenmalige voorzitter van de Patiënten Advies Raad de heer Joop Gillissen, die als eerste in het gastenboek schreef;

“ Om te verzoenen met het leven.
Want het is niet alle dagen feest
Was ik hier, het was maar even,
Maar ik ben wel heel erg stil geweest.”