Project omschrijving

In mei 2017 werden op verzoek van de afdeling cardiologie (P1) uitgezocht, grote natuurfoto’s geschonken. Deze foto’s van de hand van natuurfotograaf Fred Foeken werden samen met personeel uitgezocht en vervolgens opgehangen bij een groot aantal ingangen van patientenkamers op de genoemde afdeling. Het maakt de sfeer een stuk aangenamer en het heeft een dubbele werking. Niet alleen voor patiënten aangenaam maar ook voor het personeel. Diverse onderzoeken hebben inmiddels aangetoond dat natuur binnen de muren van een ziekenhuisomgeving een bijzondere werking hebben op degenen die er naar kunnen kijken.

Natuurfoto’s in wachtruimtes en op diverse (verpleeg)afdelingen

De St. Vrienden honoreert en investeert jaarlijks in veel verzoeken van ziekenhuisafdelingen om wachten en verblijf van patienten te veraangenamen. Ook dit afgelopen half jaar werden op tal van plekken,in nauwe samenwerking met het personeel, in Ziekenhuis Rivierenland natuurfoto’s opgehangen. Over het hoe en waarom laten we u graag zien!

De St. Vrienden investeert al jaren in het veraangenamen van het verblijf in het ziekenhuis. Niet alleen de patiënt staat hierin centraal, maar ook aan zijn of haar dierbaren wordt gedacht. Mooie voorbeelden zijn o.a. de gerealiseerde waak- en familiekamers en allerhande voorzieningen op de Paramedische Dienst en de afdeling Dagbehandeling Oncologie.
Naast comfortabele stoelen, aankleding etc. vormen natuurfoto’s altijd een belangrijk onderdeel van het totaalconcept. In gangen, wachtruimten en behandelkamers is altijd
wel een natuurfoto te vinden. Vaak prachtige foto’s uit de Betuwse omgeving.

De natuurfoto’s hebben veelal een Betuwse uitstraling en benadrukken de verbondenheid met de streek.

Waarom vindt de St. Vrienden deze vorm van natuur eigenlijk zo belangrijk?
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat zicht op natuur, ook al is dit een foto en/of nepnatuur, in de vorm van kunstbloemen of planten, positieve effecten heeft op de patiënt. Het bekendste onderzoek naar de positieve effecten van uitzicht op natuur is dat van Roger Ulrich uit 1984. Op basis van gegevens uit dossiers toonde Ulrich aan dat galblaaspatiënten die na hun operatie toevallig kwamen te liggen in een kamer met uitzicht op bomen minder krachtige pijnstillers nodig hadden dan patiënten die kwamen te liggen in een kamer met uitzicht op een muur. Bovendien was het postoperatieve verblijf van patiënten met uitzicht op groen iets korter, deden zich minder complicaties voor zoals hardnekkige hoofdpijn of misselijkheid, en stonden in hun statussen minder negatieve beoordelingen.

Ten tijde van het onderzoek van Ulrich was nog niet bekend waardoor de positieve effecten van een natuurlijk uitzicht zouden kunnen worden veroorzaakt. Inmiddels zijn er steeds meer aanwijzingen uit gecontroleerd onderzoek dat deze effecten waarschijnlijk worden veroorzaakt door de rustgevende werking van natuur. Inmiddels hebben in de loop der jaren veel meer studies aangetoond dat er een directe relatie bestaat tussen het zien van natuur en/of natuurfoto’s en een verbetering van gezondheid. Dit zie je o.a. terug in het verminderen van, en omgaan met stress. Ook lijkt er een duidelijke relatie te bestaan tussen het zien van natuur, de ervaren pijn en de verlaging van de bloedruk van patiënten.
Wat vervolgens weer kan resulteren in bijvoorbeeld het gebruik minder pijnstillers. De verklaring voor deze effecten is dat natuurbeelden ons de onbewuste boodschap geven dat we mogen ontspannen (zogenaamde ‘restoratieve effecten’). Het beïnvloedt onze stemming en emoties alsof we echt in de natuur zijn. Een heel andere dimensie is ook het niet te onderschatten positieve effect van natuur op het personeel en daarmee dan ook weer de wisselwerking op de patiënt en zijn of haar dierbaren ! Leuk hierbij om te vermelden is dat bijna altijd de natuurfoto’s worden uitgezocht door het personeel van de desbetreffende afdeling of ruimten.

Hoe komt het dat kijken naar natuur kalmerend werkt?
Het blijkt dat onze hersenen patronen opmerken die in de natuur voorkomen zonder dat je er moeite voor hoeft te doen. Hierdoor werkt het kijken naar natuur kalmerend. Dit effect treedt al op na enkele minuten kijken naar natuurbeelden. Kortom meer dan voldoende redenen voor de Stichting Vrienden om ook de komende jaren, binnen de ziekenhuismuren
in “natuur” te blijven investeren met elkaar

Ook de zogeheten “prikpoli” werd aangenamer gemaakt met natuurfoto’s. Het personeel van deze afdeling, behorend bij het laboratorium, koos voor het thema “vlinders”. In hun ontvangstruimte/patientenbalie en hun prikcabines hangen inmiddels diverse grote en kleine ‘vlinder’ foto’s. Op bovenstaande foto bedanken zij de St. Vrienden voor deze bijzondere aanwinst!

 

Ook het verzoek van personeel van de nieuwe pijnpoli werd gehonoreerd. Hun wachtruimtes en ontvangstbalie werden opgefleurd met door hun zelf uitgezochte natuurfoto’s met als hoofdthema “klaprozen”.