Project omschrijving

Tijdschriften horen in een ziekenhuis. Het geeft immers vaak wat plezierige afleiding tijdens het wachten.

Over 40 verschillende locaties binnen het ziekenhuis worden maandelijks nieuwe magazines verspreid.

Al geruime tijd waren we als Vrienden opzoek naar een mogelijke tweede bestemming voor de opgehaalde, nog vrijwel nieuwe, bladen.

Tijdschriften zijn over het algemeen duur in aanschaf en om ze dan zo maar naar het oud papier te laten verdwijnen was eigenlijk niet de bedoeling.

Allerlei instanties, die mogelijk belangstelling zouden kunnen hebben, werden benaderd, maar niemand kon of wilde er iets mee.

Zorgcentrum “Lingewaarde” in Tiel kreeg de eerste zending tijdschriften uitgereikt.

Tot voor kort, toen “Zorg Centrum de Betuwe “aangaf ze graag te willen hebben voor hun clienten/bewoners. Inmiddels is de verspreiding voortvarend opgepakt en liggen de “Vrienden” magazines verspreid over 21 zorglocaties zoals “Lingewaarde” in Tiel, “Elim” in Ochten, “ Huize Appelenburg en Steegakker” in Dodewaard,” de Valentijn” in Maurik, “Blommenland” in Lienden, “de Oranjehof “in Buren.

Culemborg spant de kroon met maar liefst zes verschillende locaties.

Op al deze genoemde plaatsen zullen de tijdschriften ook ieder maand gewisseld gaan worden.

Een maandelijkse investering van de Vrienden in het ziekenhuis, die nu een lang gehoopte en een prachtige nuttige dubbele dimensie heeft gekregen.

We wensen alle bewoners van Zorgcentrum “de Betuwe” heel veel leesplezier tot in lengte van jaren !

Bewoner van Zorgcentrum ” Lingewaarde”, dhr. Daanen neemt als eerste een kijkje bij de zending
tijdschriften die verspreid gaan worden over de diverse zorgcentra en buurthuizen in de Betuwe.